پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


اپلیکیشن اهنگ می

پروژه : اپلیکیشن اهنگ می

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مدت زمان انجام پروژه : 14 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID, PHP, WORDPRESS, PHP,

توضیحات اضافه : - قابلیت پخش و نمایش موزیک های جدید

- قابلیت دانلود و فاو کردن

- قابلیت مدیریت دانلود ها

با همکاری کاروب