پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


سایت bazigoshcenter

پروژه : سایت bazigoshcenter

۱۹ اسفند ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY, PHP,

توضیحات اضافه : گرافیک : مسعود وطن خواه

طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا