پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


سایت goldinfo

پروژه : سایت goldinfo

۲۷ مرداد ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : 7 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS, JQUERY,

توضیحات اضافه : گرافیک : ایمان انصاری فر

 

طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا