پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


سایت sismouni

پروژه : سایت sismouni

۱۴ دی ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY, PHP,

توضیحات اضافه : گرافیک : روزبه منفرد

طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا