پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


طراحی سایت سعید نجات زادگان

پروژه : طراحی سایت سعید نجات زادگان

۱۶ بهمن ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 14 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML, CSS3, RESPONSIVE, WORDPRESS, PHP,

توضیحات اضافه : گرافیک : روزبه منفرد
طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا