پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


طراحی سایت منجی

پروژه : طراحی سایت منجی

۷ مهر ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 4 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY, WORDPRESS, RESPONSIVE,

توضیحات اضافه : گرافیک : روزبه منفرد
برنامه نویسی و طراحی : پیمان فرهمندکیا