پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


نرم افزار مدیریت کلاس سایا

پروژه : نرم افزار مدیریت کلاس سایا

۲۲ بهمن ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML, CSS3, RESPONSIVE, PHP, CODEIGNITER,

توضیحات اضافه : طراحی : مسعود وطن خواه
برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا
با همکاری استودیو رسانه شگفت انگیز