پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


نسخه جدید sghfamily

پروژه : نسخه جدید sghfamily

۲۲ اسفند ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY,

توضیحات اضافه : گرافیک : روزبه منفرد

طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا