پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


وبسایت :

تجاری شرکتی فروشگاهی شخصی بلاگ غیره

اپ :

اپ موبایل اپ دسکتاپ

بازی :

موبایل دسکتاپ

پروژه : نرم افزار مدیریت کلاس سایا

۲۲ بهمن ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML, CSS3, RESPONSIVE, PHP, CODEIGNITER,

نرم افزار مدیریت کلاس سایا

پروژه : صفحه ورودی سایت سرزمین بلاگ

۱۹ اسفند ۱۳۹۲

مدت زمان انجام پروژه : 1 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS, JQUERY,

صفحه ورودی سایت سرزمین بلاگ

sarzaminblog.org

پروژه : صفحه ورودی badgirha

۲۴ بهمن ۱۳۹۲

مدت زمان انجام پروژه : 1 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : PHOTOSHOP, JQUERY, HTML, CSS, PHP,

صفحه ورودی badgirha

badgirha.com

پروژه : صفحه ورودی mycamp

مدت زمان انجام پروژه : 2 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : PHOTOSHOP, HTML5, CSS3, PHP, JQUERY,

صفحه ورودی mycamp

mycamp.ir