پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


وبسایت :

تجاری شرکتی فروشگاهی شخصی بلاگ غیره

اپ :

اپ موبایل اپ دسکتاپ

بازی :

موبایل دسکتاپ

پروژه : طراحی سایت سعید نجات زادگان

۱۶ بهمن ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 14 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML, CSS3, RESPONSIVE, WORDPRESS, PHP,

طراحی سایت سعید نجات زادگان

پروژه : طراحی سایت dailybist

۲۷ شهریور ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 3 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML, CSS3, WORDPRESS, PHP, RESPONSIVE,

طراحی سایت dailybist

dailybist.com

پروژه : نسخه جدید sghfamily

۲۲ اسفند ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY,

نسخه جدید sghfamily

پروژه : سایت sismouni

۱۴ دی ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY, PHP,

سایت sismouni

sismouni.com

پروژه : سایت Smsapps

۱۷ آذر ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : 2 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY,

سایت Smsapps

smsapps.ir

پروژه : سایت goldinfo

۲۷ مرداد ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : 7 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS, JQUERY,

سایت goldinfo

goldinfo.ir


بیشتر نشان بده