پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


وبسایت :

تجاری شرکتی فروشگاهی شخصی بلاگ غیره

اپ :

اپ موبایل اپ دسکتاپ

بازی :

موبایل دسکتاپ

پروژه : طراحی سایت irjavan

۱۱ دی ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 14 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML, CSS3, WORDPRESS, PHP, RESPONSIVE,

طراحی سایت irjavan

irjavan.com

پروژه : طراحی سایت منجی

۷ مهر ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 4 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY, WORDPRESS, RESPONSIVE,

طراحی سایت منجی

monjii.ir

پروژه : طراحی سایت dailybist

۲۷ شهریور ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 3 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML, CSS3, WORDPRESS, PHP, RESPONSIVE,

طراحی سایت dailybist

dailybist.com

پروژه : نرم افزار تماس ویژه

۱۶ تیر ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 7 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID,

نرم افزار تماس ویژه

porcen.ir

پروژه : سایت sigmafan ( بتا )

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +30 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY, PHP,

سایت sigmafan ( بتا )

sigmafan.com

پروژه : نرم افزار میگ

مدت زمان انجام پروژه : 7 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID,

نرم افزار میگ

porcen.ir


بیشتر نشان بده