پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


پروژه روخوان

پروژه : پروژه روخوان

۲۷ مرداد ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : 90+ روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : PHP, CSS3, HTML5, JQUERY,

توضیحات اضافه : گرافیک : روزبه منفرد

طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا